Αυτό είναι ένα προεπιλεγμένο πρότυπο ιστοσελίδας, το οποίο μπορείτε να τροποποιήσετε.

 

Το Ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου για το σχολικό έτος διαμόρφώνεται ως εξής:

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α' ΤΑΞΗ Β' ΤΑΞΗ Γ' ΤΑΞΗ Δ' ΤΑΞΗ Ε' ΤΑΞΗ ΣΤ' ΤΑΞΗ
Θρησκευτικά 0 0 2 2 2 2
Γλώσσα 10 10 8 8 7 7
Μαθηματικά 5 5 4 4 4 4
Φυσική Αγωγή 4 4 4 4 2 2
Αγγλικά 2 2 4 4 4 4
Τ.Π.Ε. 1 1 2 2 2 2